Dalarna är beläget i nordvästra Svealand, och har en historia som sträcker sig långt tillbaka. Många produkter och varumärken som idag betraktas som ursvenska härstammar härifrån, till exempel dalahästen och falukorven. Landskapets södra delar har en historia av bergsbruk, medan sysselsättningen i de norra delarna främst bestått av olika sorters hantverk. Landskapet är mångsidigt och varierande, och innehåller många olika typer av natur i de olika delarna. Dalarna har sedan långt tillbaka varit ett populärt turistmål, och det är främst den varierande och vackra naturen och den mångsidiga kulturen som lockat människor. Landskapet är ännu idag en populär turistdestination, och möjligheterna att enkelt ta sig hit är goda.

Dalarna – Natur och turism

Dalarna är ett landskap beläget i norra Svealand, och har av många kommit att kallas hjärtat av Sverige. Geografiskt sträcker sig landskapet från de bördiga slätterna med jordbruk i söder till skidorter och vildmark i fjällkedjans början i norr. I den centrala delen återfinns den så kallade Siljansbygden med bygder som Leksand, Mora och Rättvik runt landskapets största sjö Siljan, som skapades av ett meteoritnedslag för ca 360 miljoner år sedan. Strax söder om dessa hittas länets största städer, Falun och Borlänge. I dagsläget befolkas landskapet av cirka 300 000 invånare på de 29 086 km2, och landskapet är till ytan Sveriges fjärde största.

Redan på 1800-talets början kom Dalarna att bli ett populärt resmål för storstadsbor som ville ta del av den variationsrikedom natur och kultur hade att erbjuda. Ett vackert och varierat landskap i form av berg, sjöar, slätter, och skogar lockade. Än idag erbjuds ett av landets mest varierande utbud av natur- och kulturupplevelser året om. I Sälenfjällen återfinns norra Europas största skidområde, och sommartid lämpar sig de vackra fjällen för cykling och vandring. För att ta del av landskapets kulturutbud finns det många museer att besöka, och populärt är också midsommarfirande i någon av Siljansbygderna. Tågförbindelserna till landskapets huvudorter är goda, och utanför Borlänge återfinns flygplatsen Dala Airport.

Kultur och historia

De första bosättningarna i landskapet skedde via invandring söderifrån, då människor främst bosatte sig längs med älvarna och dess källfloder norrut. Det är befolkningens koncentration i älvdalarna som gett landskapet dess namn. I Dalarnas södra delar bedrevs ett betydande bergsbruk, då berggrunden innehöll malmfyndigheter av främst järn och koppar. Det mest kända gruvdistriktet är Stora Kopparberget i Falun. Skogarna som gränsade till den odlade bygden kring Västerdalälven befolkades under 1600-talet av finnar, som bedrev svedjebruk i skogarna, som ännu idag går under namnet ”finnmarken”. I norra Dalarna, där jorden varken var särskilt bördig eller malmrik kom istället olika sorters hantverk till att bli den dominerande sysselsättningen.

Specialiserade hantverk av olika sorter kom i Dalarna till att bli populära, och många av dessa såldes under långa vandringar både i Sverige och i övriga Europa. I området runt Malung i Västerdalarna kom skinnarna till att bli mycket skickliga på sitt arbete, medan man i trakterna runt Mora bedrev urmakeri. I Våmhus gjordes speciella smycken av människohår som såldes i hela Europa, och i Älvdalen tillverkades vävskedar. Andra kända hantverk är spånkorgar från Nusnäs, slipstenar från Orsa, och produkter från möbelsnickerier i Rättvik, Leksand och Mora. Vissa hantverksprodukter lever i allra högsta grad kvar än idag, till exempel moraklockan, dalahästen, falukorven och morakniven. Dessa produkter har idag blivit något som kommit att symbolisera hela Sverige och betraktas som några av våra starkaste kvalitetvarumärken. Detta har bidragit till att Dalarna kommit till att bli en symbol för det typiskt ursvenska.

Tällberg i Dalarna

Dalarna – Mångsidigt och älskat

Dalarna är ett stort och mångsidigt landskap och är relativt centralt beläget i Sverige. Landskapet är sedan långt tillbaka uppskattat av turister, både vad gäller den vackra naturen, den mångsidiga kulturen, och de intressanta historiska inslagen. Hantverksprodukter som utvecklades långt tillbaka i tiden lever kvar än idag, och många av dessa representerar idag vår nation. Utvecklingen av norra Europas största skidområde Sälenfjällen har i ännu högre grad lett till följden att fler sportintresserade människor söker sig hit, både sommartid och vintertid. Sälenfjällen också är ett av Sveriges sydligaste större skidområden, där fjällkedjan tar sin början i nordvästra dalarnas delar. För den som vill njuta av hantverk, historia, vacker natur finns mycket att upptäcka i Dalarna.